DALŠÍ KROKY


VYHYNUTÍ   
REGENERACE

OZNÁMENÍ MEZINÁRODNÍHO
TÝDNE REBELIE PROTI VYHYNUTÍ  
DUBEN 2019


Čas vydechnout: nechat být a odpočinout si...   
Čas nadechnout se: znovu růst a regenerovat...


The Extinction Rebellion - Historie


Hnutí "Extinction Rebellion" bylo založeno v Bristolské kavárně v květnu 2018 skupinou lidí, kteří společně pracovali pod jménem Risingup! Po dva roky se zabývali tvořením kampaní a strukturou akcí. Z této skupiny 10-15 lidí se utvořilo pevné jádro skupiny Extinction Rebellion - XR. Během léta a brzkého podzimu 2018 zorganizovali přednášky po celé zemi, následované tréningy pro nenásilné přímé akce. Získali tak podporu dalších lidí v pevně se rozšiřující organizaci. Od začátku si stanovili datum "Deklarace povstání - The Declaration of Rebellion" a celý týden povstání vedoucí k 17. listopadu jako způsob, jak mobilizovat lidi.

Do konce října 2018 očekávali, že akce budou pouze zárodkem pro budoucí akce dalšího roku. V Anglii existovalo jen několik místních skupin. Pak ovšem o XR vyšel článek napsaný známým novinářem, který byl následně sdílen dalšími významnými osobnostmi. To zapříčinilo obrovský nárůst popularity XR. Následkem byla masivní účast lidí na připravovaných podzimních akcích, které musely být organizačně přizpůsobeny pro účast tisíců lidí.

Zatímco akce v Londýně pokračovaly, lokální skupiny v Anglii se začaly scházet v daleko větších počtech než doposud, a zároveň i v dalších zemích začaly vznikat XR skupinky se stejným nasazením, které pomohlo dynamickému rozvoji.

Datum příštího povstání, 15. dubna 2019, bylo stanoveno anglickými organizátory v září 2018 ještě předtím, než se povstání rozšířilo do zahraničí, jako způsob jak nastínit zúčastněným lidem další plány hnutí, ke kterým přizvali i nově vznikající XR skupinky. A tak jsme tady, u začátků hnutí Extinction Rebellion v České Republice!