Místní skupiny

Chete se zapojit? Podívejte se, která místní skupina Extinction Rebellion (XR) je vám nejblíž.


Jak skupinu založit

Máte chuť zkusit založit svou místní skupinu? Nejjednodušší je uspořádat ve vaší obci přednášku Míříme k vyhynutí. Lidé se sejdou, dostanete se do kontaktu a dál už můžete plánovat, jak vašemu městu pomoci. Nabízíme pomoc s organizací.

Informace ohledně přednášky najdete na stránce Přednáška „Míříme k vyhynutí“ ve vašem městě

Jednou z našich stěžejních zásad je, že jménem Extinction Rebellion může jednat každý, kdo při tom zachová naše Zásady a Hodnoty. Nemusíte žádat o povolení, rovnou se do toho pusťte a novou skupinu založte. Tento návod vám poradí, jak na to.

Obsah

 1. Co je Místní skupina a další důležité pojmy
 2. Jak skupinu založit a získat nové členky a členy
 3. Pracovní skupiny (PS) a Akční skupiny (AS)
 4. Setkávání
 5. O spolupráci
 6. Komunikace a komunikační platformy
 7. Národní koordinace
 8. Vydržte!
 9. Potřebujete pomoc?

Zásada č. 10.

JSME AUTONOMNÍ A DECENTRALIZOVANÍ

Protestní hnutí tvoříme všichni a společně. Jednat za Extinction Rebellion může každý, kdo se řídí našimi stěžejními Zásadami a Hodnotami.

1. Co je Místní skupina?

    Místní skupinu (MS) tvoří lidé, kteří ve vybrané lokalitě reprezentují Extinction Rebellion (XR) a vyvíjejí činnost, směřující ke splnění tří požadavků XR. V tom jsou podobné tradičním formám komunitní spolupráce. Zásadní rozdíl je v tom, že se Místní skupiny XR maximálně decentralizují do různých Pracovních skupin.

    Pracovní skupina (PS) se soustředí na dílčí úkoly a sama rozhoduje o metodách, které k jejich dosažení použije. Pokud se například komunitní tým rozhodne navázat spolupráci s místní náboženskou organizací, nepotřebuje k tomu souhlas celé Místní skupiny (o rozhodování víc v dalších kapitolách).

    Koordinační skupina (KS) sestává ze zástupců různých Pracovních skupin a rozhoduje o klíčových otázkách v lokalitě a strategickém zaměření Pracovních skupin.

    Akční skupiny (AS) se soustředí na přímou akci v rámci Místní skupiny. Tvoří je 8-12 členek a členů a autonomně realizují akce XR v souladu se zásadami a hodnotami [link], které znáte z Nového rebelského manuálu.

2. Jak získávat nové členy a členky

Ze všeho nejdřív je potřeba najít v okolí sympatizanty XR. Nejjednodušší je založit facebookové stránky a uspořádat veřejné setkání. Stránku sdílejte ve skupinách, kde se dá předpokládat zájem. Vezměte naše šablony, namalujte si letáky a vyvěste je po kavárnách.

Až bude zájemců dost, můžete uspořádat přednášku "Míříme k vyhynutí (a co s tím můžeme dělat)". Národní koordinátoři mají databázi mluvčích a můžou k vám nějaké poslat. Tyto přednášky patří mezi hlavní nástroje, jak získávat pro XR sympatizanty. Na jejich základě se k Místní skupině a Akčním skupinám přidají nové rebelky a rebelové. Zájemci o členství v Místní skupině se musejí zúčastnit úvodního setkání a vybrat si Pracovní skupinu. Poté absolvují školení o nenásilných metodách přímé akce a utvoří ve své lokalitě Akční skupiny.

Pro akce na místní úrovni je důležité, aby se zájemci utvořili akční skupiny a prošli školením o nenásilných metodách přímé akce. Ostatní členové Místní skupiny zastávají stejně důležité podpůrné úlohy a podílejí se na místních akcích.Kromě přednášek získáte nové členky a členy i organizováním přímých akcí, které navíc pomáhají mobilizovat stávající členy. K Pracovním i Akčním skupinám se budou přidávat noví lidé a celá skupina se bude rozšiřovat.

3. Struktura XR

Smyslem místních skupin je organizovat členky a členy v daném místě. Jak jich bude přibývat, bude se skupina štěpit na autonomní Akční skupiny, zaměřené na přímé akce, umělecké výstupy a další.

Tip: Nesnažte se na konkrétních činnostech domlouvat v příliš velkých skupinách. Rozdělte se do menších Pracovních skupin. I pravidelná setkání Místní skupiny budou probíhat líp po rozdělení do menších skupinek, které budou diskutovat a rozhodovat se samostatně. Jen je potřeba zajistit dost lidí na jejich moderování.

Abychom mohli systém změnit, musíme se organizovat. To znamená, že někteří z nás musejí přijmout větší díl zodpovědnosti za chod skupiny. To má na starost Koordinační skupina, která na základě informací z Pracovních skupin řídí činnost Místní skupiny.

Až se vaše skupina dost rozroste, měla by každá Pracovní skupina mít dva koordinátory. Interní koordinátor nebo koordinátorka bude mít na starost komunikaci uvnitř skupiny. Externí koordinátoři se zúčastňují setkání Koordinační skupiny. Koordinační skupina (o čtyřech až osmi lidech) tak zajistí přenos informací o potřebách Místní skupiny mezi Pracovními skupinami. Koordinační skupina by se měla pravidelně scházet a o potřebách skupiny diskutovat.

Pracovní skupiny

Jak už jsme řekli, Pracovní skupina má v ideálním případě dva koordinátory: interního, který řídí komunikaci a pomáhá novým rebelům a rebelkám najít jejich místo ve skupině. A externího, který chodí na setkání Komunikační skupiny a posílá dál zásadní informace.

Tip: Jestli máte problém sehnat koordinátory, zkuste se neptat celé skupiny naráz, ale oslovte kandidáty jednotlivě. Pomůže i zmínit konkrétní podmínky, třeba "Zvládla bys dělat koordinátorku, kdybyste na to byli dva?" Až vám kývnou dva lidi, dvojice koordinátorů je na světě!

Nabízíme seznam důležitých Pracovních skupin i s popisem:

Podpůrný (regenerativní kultura)

Tato skupina zodpovídá za to, aby naše komunita zůstala vstřícná, zdravá a nezdolná. Má bohatou škálu nástrojů: organizaci společenských aktivit, zlepšení komunikace, aby nezapadl žádný hlas, zajištění bezpečí a příjemné atmosféry na akcích a vedení nových úvodních workshopů.

Komunitní spojky

Tato skupina má na starost napojení Extinction Rebellion na další skupiny v místě působení: od ochránců životního prostředí přes cvičitele jógy až po maminky. Členové a členky vyhledávají místa a příležitosti, kde se chytíme drápkem a zorganizujeme letákové akce nebo návštěvy v bytech.

Mediální tým

Mediální skupina zajistí korektní mediální pokrytí všech sdělení, přednášek a akcí Místní skupiny. Rozvíjí vztahy s novináři a píše tiskové zprávy. Stará se i o sociální média.

Umělci

Umělci mezi námi mají na starost dokonalou image našich materiálů, výstupů a akcí. Navíc shání podporovatele XR mezi lidmi od kultury.

Organizátoři

Tato skupina je zodpovědná za kompletní plánování akcí Místní skupiny a komunikaci s Akčními skupinami.

Bankéři

Skupina, zodpovědná za fundraising a správné využití peněz na naši věc.

Ajťáci

Tato skupina pomáhá všem rebelkám a rebelům s používáním technologií a moderuje komunikační platformy. Zodpovídá i za sběr a vyhodnocení údajů o účinku našich akcí.

Právníci

Tato skupina poskytuje právní servis Pracovním skupinám, kteří ho potřebují.

Školitelé

Tento tým má na starost organizaci přednášek "Míříme k vyhynutí", školení nenásilných přímých akcí a dalších přednášek a školení. To obnáší vyhledávání a proškolení přednášejících, zajištění lokací i propagaci všech přednášek a školení.

Lobbisté

Velký počet skupin už dokázal nebo se snaží přesvědčit místní zastupitelstva k vyhlášení stavu klimatické nouze. Právě to má na starost poslední skupina.


Při vzniku skupiny nepotřebujete hned všechny role. Členky a členové se můžou ujmout dvou podobných úloh, třeba Komunitní spojky a Školitelky. Takže na začátku nepotřebujete všechny, je ale potřeba zajistit, aby fungovaly vztahy s médii, umělecká činnost, školení, komunitní spojky, finance a péče o vaši skupinu - regenerativní kultura.

Akční skupiny (AS)

Jakmile budete mít tři a víc akčních skupin, doporučujeme zřídit Akční radu. Na ní si mluvčí jednotlivých akčních skupin vymění zkušenosti a zkoordinují další akce. Akční rady by se měl zúčastnit i koordinátor z Místní skupiny a logistické a umělecké Akční skupiny. Společně potom vymýšlejí a realizují plány akcí, které dostanou od národního koordinátora.


Je důležité si uvědomit, že Extinction Rebellion je organizovaná na principu postkonsenuality. Ten umožňuje autonomní činnost bez předběžného souhlasu ostatních skupin. Představujete si to jinak? Dejte vědět Akční radě. Nepomohlo? Tak to udělejte sami a podle svého.Poznámka k samoorganizačním systémům.

Doporučujeme sice, abyste při vzniku skupiny obsadili popsané role - je ale důležité chápat, že každý z vás, a každá skupina se organizuje ke specifickým cílům. Můžete tak jménem Extinction Rebellion dělat cokoli považujete za zásadní, pokud to bude v souladu se zásadami a hodnotami XR.


Moc v hnutí tak zůstane decentralizovaná a nemusíte tak žádat o svolení žádnou hlavní skupinu nebo autoritu.


Snažíme se namísto konsenzu prosazovat holakracii. To znamená, že

 • Skupina může pověřit několik lidí splněním určitého úkolu. K jeho dosažení pak mají kompletní pravomoci.
 • Tito lidé se mohou radit a žádat o zpětnou vazbu, ke splnění úkolu už ale nepotřebují další svolení.
 • Jsou také plně zodpovědní za výsledek své práce. Měli by se zamyslet nad tím, jak ji příště udělat ještě líp a když se něco zvrtne, musejí usilovat o nápravu.


Poznámka k úloze jednotlivce

Každé úloze dává podobu ten, kdo ji zastává. V rámci jednotlivé úlohy každý z nás samostatně usoudí, co je v jejím rámci k dosažení výsledku potřeba. To znamená, že podle okamžitých potřeb skupiny se dílčí úlohy můžou rychle proměňovat. Každý rebel může dělat, co uzná za vhodné, pokud nenaruší úkoly dalších členů skupiny.

Pamatujte, že každá členka nebo člen může být součástí všech typů skupiny. Můžete se účastnit přímé akce své Akční skupiny, pomáhat s konkrétními úkoly v jedné nebo více Pracovních skupinách a udržovat kontakt s širším hnutím prostřednictvím své Místní skupiny.

Další informace:

 1. Jak funguje Místní skupina (VIDEO - 4 min.)
 2. Jak vést první setkání Akční skupiny
 3. Balíček pro Akční skupiny

4. Setkávání

Smyslem prvního veřejného setkání nebo přednášky "Míříme k vyhynutí" je informovat a inspirovat další lidi. Někteří z nich se stanou dobrovolníky vaší Místní skupiny.


Úvodní setkání je ideální způsob, jak lidem představit Extinction Rebellion. Vysvětlíme na nich princip facilitace diskuze a používaná gesta, naše zásady a hodnoty - a necháme zájemce rozdělit se do skupin podle úloh, které si vyberou. Hnutí tak rychle roste a noví členové díky setkáním přibývají. Nabízíme materiály, které vám s jejich organizací pomůžou.


Nezbytná jsou pravidelná setkání Místní skupiny jednou do týdne nebo ob týden podle rozhodnutí skupiny. Berte ohled na to, že někdo může dobrovolnické práci věnovat jenom dvě nebo tři hodiny týdně - tak ať je všechny neproschůzuje.Setkání Místní skupiny by mělo všem členům a členkám umožnit navzájem se poznat a podělit se o důležité novinky. Cílem není, aby měli všichni podrobný přehled o plánech ostatních - to proberou v menších Pracovních a Akčních skupinách. Víc se dozvíte v dalších materiálech.

Další materiály:

· Šablona s programem setkání

· Jak zorganizovat otevřené setkání pro všechny (podrobný popis)

· Jak dělat zápis (6 min.)

· Šablona zápisu

5. O spolupráci

Kultura dialogu a spolupráce je důležitou součástí Extinction rebellion. Uvědomujeme si, že každý pocházíme z jiného prostředí a třeba naše gesta na někoho působí nezvykle. Pomáhají nám ale dobře komunikovat a vést setkání.

Facilitace, tedy vedení a řízení setkání, spolupráci hodně napomáhá. Facilitátoři hlídají, aby setkání nikdo neovládl a aby skončilo včas.

Kultura našeho hnutí s sobou nese i doporučení k účinné spolupráci. Jejich součástí je i Skupinová smlouva, kterou doporučujeme vylepit na zeď, aby měli všichni přehled o kultuře našich setkání. Stejně tak doporučujeme vylepit i Zásady a Hodnoty XR.

Zásada 3. Potřebujeme regenerativní kulturu
Vytváříme kulturu zdravou, odolnou a pružnou.

 

Každá skupina spolupracuje po svém a neexistuje univerzální návod. Je důležité si uvědomit, že lidé z různých kulturních prostředí spolupracují různě.

Další materiály:

 1. Školení k facilitaci (v angličtině - 30 min.)
 2. Šablona prvního setkání
 3. Používaná gesta ("zmatení" a "veto" nepoužíváme)
 4. Vzorová Skupinová smlouva
 5. Regenerativní kultura a jak nevyhořet

6. Komunikace a komunikační platformy

Členky a členové skupin by mezi sebou měli komunikovat na platformách Mattermost a Signal.

 • Mattermost je online komunikační platforma zaměřená na společnou práci. Na ní diskutujeme o své činnosti a plánech.
 • Ze všech setkání by měl existovat zápis, sdílený na Mattermostu. Nejpraktičtější je využít sdílené dokumenty Google Docs, editovatelné v reálném čase.
 • Na sdělení směrem k veřejnosti a informace o akcích je nejúčinnější Facebook a další sociální sítě.
 • Signal je bezpečná aplikace na posílání zpráv pro chytré telefony a laptopy. Whatsapp je její rozšířenější, i když méně bezpečná alternativa. Signal a jeho skupinové diskuze se hodí k rychlé komunikaci v koordinačním týmu a Pracovních skupinách, i během akcí.
 • Brzy rozjedeme nový zabezpečený server s novými platformami.
 • Tento odkaz je pozvánka do české skupiny XR na Mattermostu. Jako uživatelské jméno prosím použijte svoje jméno a vložte obrázek. Jinak vás nepoznáme a nebudeme moci správně zařadit!

7. Národní koordinace

Regionální koordinátoři a místní spojky

Místní skupiny jsou s národními koordinátory v týdenním kontaktu prostřednictvím Koordinátorů Místních skupin. Národní tým vybudujeme během následujících tří nebo čtyř měsíců.

8. Vydržte!

Při zakládání Místní skupiny je důležité si uvědomit, že skupina nemusí fungovat podle vašich představ ani podle našeho manuálu.

Třeba se ukáže, že lidé kolem vás radši utvoří větší počet Akčních skupin na velké akce, a už ne Místní skupinu. Nebo nenajdete koordinátory Pracovních skupin. Nevadí. Každá skupina funguje jinak a je to tak dobře. Záleží na vás.

Toto je jenom návod - vodítko pro nové skupiny. Většina z nás se právě učí oprostit od centralizovaného a hierarchického konceptu skupin a organizací. Občas to bude drhnout a občas vzniknou zmatky. Možná vlastně skoro pořád. Ale díky decentralizaci zapojíme víc skupin lidí a dáme hlas i těm, kteří zatím nebyli slyšet.

Extinction Rebellion často doporučuje nahlížet na práci jako na službu -když děláte X, není to proto, že očekáváte Y. Děláte to proto, že podle vás X stojí za to. Když třeba zorganizujete veřejné setkání, propagujete ho, vylepíte plakáty, a potom přijdou dva lidi, nevadí. Organizace setkání má smysl samo o sobě. Neupínejte se na výsledky a snáze si uvědomíte smysl a záměr vašeho snažení. A když věci nepůjdou podle plánu, budete odolnější a vydržíte.

Další materiály:

 1. XR: Jak vydržet
 2. Doporučená četba XR (See Resilience Section)

9. Potřebujete pomoc?

Takže už zakládáte Místní skupinu? Ozvěte se prosím národnímu koordinačnímu týmu a řekněte si o radu a pomoc, nebo kontakty na další členky a členy XR, kteří můžou pomoct.

Napište prosím na mail  ahoj@extinctionrebellion.cz