POŽADAVKY

  1. Říkejte nám pravdu. Žádáme, aby vláda řekla pravdivě, jak vážná je naše situace, aby změnila všechnu legislativu, která není v souladu s touto situací a aby společně s médii komunikovala naléhavost změny včetně toho co jednotlivci, komunity a firmy mají dělat.

  2. Okamžitě začněte jednat. Dobré úmysly a doporučení nezachrání polární ledový příkrov. Vláda musí neprodleně nařídit právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a podniknout další kroky k odstranění nadbytečného nárůstu skleníkových plynů v atmosféře. 
    Vláda nechť spolupracuje na mezinárodní úrovni, tak aby globální ekonomika nevyužívala více než polovinu zdrojů, které se ročně udržitelně obnovují.
    Tyto požadavky vyžadují iniciativu a mobilizaci všech sil, jež je svým rozsahem podobná opatřením v době válečného stavu. A proto:

  3. Potřebujeme nadstranickou politiku. Nemáme plnou důvěru, že vláda podnikne odvážné, rychlé a dlouhodobé změny nezbytné k dosažení našich požadavků, rovněž nemáme v úmyslu dávat více moci našim politikům. Místo toho žádáme vytvoření Shromáždění občanů (Citizens' Assembly), které by dohlíželo na požadované změny, abychom v současné nouzové situaci vytvořily účelný demokratický nástroj.

Pro více informací, jak mohou být požadavky implementovány (dle XR-UK web stránek):

Požadavky 1 a 2: The Climate Mobilization, Beyond Zero Emissions, Rapid Transition Alliance, Green New Deal Group, One Million Climate Jobs a The Breakthrough Institute.

Požadavek 3: The Sortition Foundation.

REBELOVAT

Jsme připraveni přinést osobní oběti. Jsme připraveni být zatčeni a jít do vězení. Půjdeme příkladem, abychom inspirovali podobné akce na celém světě. Vyžaduje to globální úsilí, které podle iniciátorů z UK muselo začít právě u nich, v kolébce průmyslové revoluce.

Nenecháme se tiše vést elitami a politiky ke zkáze. Budeme bojovat se ctí, odolností a nenásilně, v duchu těch, kteří bojovali za naši svobodu před námi. Voláme každého, bez ohledu na politické přesvědčení, aby se připojil k nám v boji za přežití lidí za zachování života na Zemi.

VIZE

Svět, ve kterém vytváříme prosperující spojení mezi naší společností a životním prostředím, dávající naději a umožňující nám rozhodovat o směřování našich životů a budoucnosti.

Inkluzivní svět, ve kterém vědomě pacujeme na zajištění spravedlivých procesů společného rozhodování, ve kterém kreativita má prioritu a ve kterém rozličnost našich talentů je uznávána, vítána a rozvíjena.

ZAPOJIT SE ⏩