International Rebellion

7.–13. říjen 2019

Od pondělí 7. října se Extinction Rebellion Česká Republika spolu s nejméně 40 dalšími zeměmi zúčastní už druhé celosvětové rebelie. Narušíme obvyklé pořádky a vyzveme tak českou vládu, aby naplnila naše požadavky.

Boj o život

Jsme konfrontováni s bezprecedentní globální situací nouze. Vláda selhává, místo aby nás chránila. Abychom přežili, budeme muset vynaložit vše, co máme.


Hnutí Exctinction Rebellion má celovětově na vlády tři požadavky:


1. Říkejte lidem pravdu - Vláda musí pravdivě informovat o klimatické a ekologické krizi, musí změnit nekonzistentní legislativu a společně s médii otevřeně komunikovat s občany.

2. Okamžitě začněte jednat - Vláda musí nařídit právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a ke snižování spotřeby.

3. Potřebujeme nadstranickou politiku - Žádáme vytvoření Občanského sněmu, který by dohlížel na zavádění změn, a představoval funkční demokratický nástroj pro řešení těchto obrovských otázek.Pro pochopení toho, kdo jsme a proč se bouříme, v méně než dvaceti minutách