BOJ O ŽIVOT

Jsme konfrontováni s bezprecedentní globální situací nouze. Vláda selhává, místo aby nás chránila. Abychom přežili, budeme muset vynaložit vše, co máme.

NAŠE POŽADAVKY:

  1. Vláda musí říci pravdu o klimatu a širším ekologickém stavu nouze, změnit nekonzistentní legislativu a společně s médii komunikovat s občany.

  2. Vláda musí nařídit právně závazná pravidla k dosažení nulových uhlíkových emisí do roku 2025 a redukovat úroveň spotřeby.

  3. Žádáme vytvoření Shromáždění občanů, které by dohlíželo na zavádění změn, a byl tak vytvořen účelný demokratický nástroj.Pro pochopení toho, kdo jsme a proč se bouříme, v méně než dvaceti minutách: