KDO JSME

My jsme vy! Jste velmi vítáni. K tomu, abyste se připojili a účastnili se, nepotřebujete naše svolení. Stačí jen, když se budete řídit stejnými principy a hodnotami. 

Chcete-li vědět něco dalšího, přečtěte si FAQ - časté otázky

Principy a hodnoty

1/ Máme společnou vizi změny

Chceme vytvořit svět obyvatelný pro budoucí generace.

2. Naše poslání vychází z toho, co je nezbytné

Nikoli z toho, co je možné. Mobilizací 3,5 % populace (pomocí dynamických metod organizace) se budeme snažit prosadit změnu systému.

3. Vyzdvihujeme potřebu regenerativní kultury

Vytváříme životaschopnou, odolnou kulturu, která pohotově reaguje na změny.

4. Překonáváme se, abychom překonali i současný toxický systém

O systémové změny usilujeme tak, že vystupujeme z vlastních komfortních zón.

5. Vážíme si reflexe a učení

Postupujeme v cyklu: akce, reflexe, poučení, plánování další akce. Učíme se od jiných hnutí i ze svých vlastních zkušeností.

6. Všechny přijímáme takové, jací jsou

Aktivně pracujeme na vytváření bezpečnějšího a vstřícnějšího prostředí.

7. Aktivně redukujeme moc

Rozbíjíme mocenské hierarchie, abychom tak zajistili spravedlivější zapojení do činnosti.

8. Nikoho neobviňujeme ani nezostuzujeme

Žijeme v toxickém systému, avšak neviníme z toho žádného jednotlivce.

9. Jsme nenásilné hnutí

Používáme nenásilnou strategii jakožto nejefektivnější cestu ke změně.

10. Fungujeme na principech autonomie a decentralizace

Společně vytváříme struktury, které nám umožňují zpochybňovat význam moci. Každý, kdo jedná v souladu s těmito základními hodnotami a zásadami, může podnikat akce naším jménem a jménem našeho mateřského hnutí Rising Up!

Naše vize

Naší vizí je svět, kde láska a laskavost jsou součástí každodenního života. Byl by to svět, kde se staráme a pečujeme o krásu přírodního světa, žijeme bok po boku se všemi lidmi a formami života. Byl by to svět, kde si vážíme všeho, co máme. Svět, kde nemusíme chtít stále víc - být něco víc, vlastnit víc, vidět víc. Svět, kde jsme spokojení s tím, jací jsme, co máme a kde žijeme.

Naše každodenní životy jsou prosté, přesto je naplňuje hlubší smysl a soužití s ostatními. Náš svět je inkluzivní; snažíme se zajistit spravedlivé procesy kolektivního rozhodování, při nichž se upřednostňuje kreativita. Jednáme zodpovědně; uvědomujeme si své propojení se širším světem a dopad, který na něj jako jednotlivci máme.

Naším cílem je sloužit životu.

Naše principy jsou v souladu s naší vizí o lepší budoucnosti a cílem sloužit životu. Vytvářejí naši kulturu a odrážejí vše, co je pro nás důležité. Jsou podstatou naší identity. Každý, kdo jedná v souladu s těmito principy, je XR a může jednat ve jménu našeho hnutí.

Náš příběh

Hnutí "Extinction Rebellion" bylo založeno v bristolské kavárně v květnu 2018 skupinou lidí, kteří společně pracovali pod jménem RisingUp! Po dva roky se zabývali tvořením kampaní a strukturou akcí. Z této skupiny 10-15 lidí se utvořilo pevné jádro skupiny Extinction Rebellion - XR. Během léta a brzkého podzimu 2018 zorganizovali přednášky po celé zemi, následované tréninky pro nenásilné přímé akce. Získali tak podporu dalších lidí v pevně se rozšiřující organizaci. Od začátku si stanovili datum "Deklarace rebelie - The Declaration of Rebellion" a celý týden rebelie vedoucí k 17. listopadu jako způsob, jak mobilizovat lidi.

Do konce října 2018 očekávali, že akce budou pouze zárodkem pro budoucí akce dalšího roku. V Anglii existovalo jen několik místních skupin. Pak ovšem o XR vyšel článek napsaný známým novinářem, který byl následně sdílen dalšími významnými osobnostmi. To zapříčinilo obrovský nárůst popularity XR. Následkem byla masivní účast lidí na připravovaných podzimních akcích, které musely být organizačně přizpůsobeny pro účast tisíců lidí.

Zatímco akce v Londýně pokračovaly, lokální skupiny v Anglii se začaly scházet v daleko větších počtech než doposud, a zároveň i v dalších zemích začaly vznikat XR skupinky se stejným nasazením, které pomohlo dynamickému rozvoji.

Datum příštího povstání bylo stanoveno na 7. října. Zapojí se do něj města v desítkách zemí. Velké blokády budou v Berlíně, Praříži, Londýně a New Yorku. Praha se připojí blokádou 12. října.


JAK SYSTÉM EXTINCTION REBELLION FUNGUJE