KDO JSME

My jsme vy! Jste velmi vítáni, abyste se připojili a účastnili se, nepotřebujete naše svolení, pokud se chcete řídit stejnými principy a hodnotami. 

Potřebujeme činy ve světě a potřebujeme také pečovat o sebe. Tato rebelie je naplňována naší láskou, která nabírá na síle, neboť jsme rozhodnuti čelit smutku naší doby. Projevit smutek je součástí naší práce. Jsou tu také skupiny k propojení a podpoře Extinction Rebellion Sisterhood, Brotherhood, Elders, Young People, Muslims, Volunteers, Families with Young Children and groups springing up across the UK. Zde je seznam zdrojů, jež může být užitečný.
 

Chcete-li vědět něco dalšího, podívejte se na FAQ - časté otázky

PRINCIPY & HODNOTY

 1. SDÍLÍME VIZI O ZMĚNĚ
  Vytváření světa vhodného pro příští generace.
 2. NAŠE POSLÁNÍ JE POSTAVENO NA TOM CO JE NEZBYTNÉ
  Mobilizování 3,5% populace pro dosažení systémové změny - s využitím myšlenek "Řízení založeného na dynamice".
 3. POTŘEBUJEME REGENERATIVNÍ KULTURU 
  Vytváření kultury, která je zdravá, odolná a adaptibilní.
 4. OTEVŘENĚ KONFRONTUJEME SAMI SEBE A TENTO TOXICKÝ SYSTÉM

  Opouštíme svou komfortní zónu, abychom podnikli akci ke změně
 5. VÁŽÍME SI REFLEXE A UČENÍ
  Sledujeme cyklus akce - reflexe - učení - plánování pro další akci. Učíme se od ostatních hnutí a ze své vlastní zkušenosti. 
 6. VÍTÁME KAŽDÉHO TAKOVÉHO JAKÝ JE 
  Aktivně pracujeme na vytváření bezpečnějšího a dosažitelnějšího prostoru.
 7. AKTIVNĚ REDUKUJEME MOC
  Rušíme hierarchie moci pro zajištění spravedlivější účasti. 
 8. VYHÝBÁME SE OBVIŇOVÁNÍ A OSTOUZENÍ 
  Žijeme v toxickém systému, avšak nikoho individuálně neobviňujeme.
 9. JSME NENÁSILNÉ HNUTÍ 
  Používáme nenásilnou strategii a taktiku jakožto nejefektivnější způsob,  jak přinést změnu.
 10. PRACUJEME NA ZÁKLADĚ AUTONOMIE A DECENTRALIZACE
  Kolektivně vytváříme struktury které nám umožňují se konfrontovat s mocí. Kdokoliv kdo se řídí těmito základními principy a hodnotami, může podniknout akce naším jménem (a jménem mateřského hnutí RisingUp!). 

VIZE

Svět, ve kterém vytváříme prosperující spojení mezi naší společností a životním prostředím, dávající naději a umožňující nám rozhodovat o směřování našich životů a budoucnosti. Inkluzivní svět, ve kterém vědomě pacujeme na zajištění spravedlivých procesů společného rozhodování, ve kterém kreativita má prioritu a ve kterém rozličnost našich talentů je uznávána, vítána a rozvíjena. 


POSLÁNÍ

Zažehnout a udržovat ducha kreativní rebelie, která umožní tolik potřebné změny v naší politické, ekonomické a společenské krajině. Snažíme se mobilizovat a učit organizátory dovedně otevírat prostor tak, aby komunity mohly vyvíjet nástroje pro řešení hluboce zakořeněných problémů. Pracujeme na transformaci naší společnosti, aby se stala soucitnou, inkluzivní, udržitelnou, spravedlivou a propojenou.

CÍLE

Podporovat a povzbuzovat povstání občanů (v UK 2 miliony lidí, v ČR 370 tisíc lidí ...), které pro někoho bude znamenat akce s nízkým či vyšším rizikem (pro jiné ochotu podpořit ty, kteří akce podnikají). 
Jakmile budeme připraveni, vytvoříme návrh manifestu za změnu a novou ústavu. To bude zahrnovat vytváření skutečné demokracie současně s ekonomikou maximalizující pohodu a minimalizující škody.

HLUBŠÍ POHLED

Naše organizační struktura zpočátku byla postavena na ochotě těch, kteří byli připraveni aktivně se zúčastnit. Jak rosteme, měníme naše procesy k větší participaci, decentralizaci a inkluzivitě. Abychom toho dosáhli, neustále využíváme zpětnou vazbu.

Přečtěte si Extinction Rebellion Campaign Overview - How We Organise Together

Zde jsou další informace  About RisingUp - An Overview, což zahrnuje více informací o naší strategii, jak společně pracujeme a hlubší pohled na naše Principy a hodnoty .


The Extinction Rebellion - historie

Hnutí "Extinction Rebellion" bylo založeno v bristolské kavárně v květnu 2018 skupinou lidí, kteří společně pracovali pod jménem RisingUp! Po dva roky se zabývali tvořením kampaní a strukturou akcí. Z této skupiny 10-15 lidí se utvořilo pevné jádro skupiny Extinction Rebellion - XR. Během léta a brzkého podzimu 2018 zorganizovali přednášky po celé zemi, následované tréninky pro nenásilné přímé akce. Získali tak podporu dalších lidí v pevně se rozšiřující organizaci. Od začátku si stanovili datum "Deklarace rebelie - The Declaration of Rebellion" a celý týden rebelie vedoucí k 17. listopadu jako způsob, jak mobilizovat lidi.

Do konce října 2018 očekávali, že akce budou pouze zárodkem pro budoucí akce dalšího roku. V Anglii existovalo jen několik místních skupin. Pak ovšem o XR vyšel článek napsaný známým novinářem, který byl následně sdílen dalšími významnými osobnostmi. To zapříčinilo obrovský nárůst popularity XR. Následkem byla masivní účast lidí na připravovaných podzimních akcích, které musely být organizačně přizpůsobeny pro účast tisíců lidí.

Zatímco akce v Londýně pokračovaly, lokální skupiny v Anglii se začaly scházet v daleko větších počtech než doposud, a zároveň i v dalších zemích začaly vznikat XR skupinky se stejným nasazením, které pomohlo dynamickému rozvoji.

Datum příštího povstání, 15. dubna 2019, bylo stanoveno anglickými organizátory v září 2018 ještě předtím, než se rebelie rozšířila do zahraničí, jako způsob jak nastínit zúčastněným lidem další plány hnutí, ke kterým přizvali i nově vznikající XR skupinky. A tak jsme tady, u začátků hnutí Extinction Rebellion v České republice! 


JAK SYSTÉM EXTINCTION REBELLION FUNGUJE